Logo

NicePlace dāvinājums ārzemju augstskolām un latviešu skolām
24. 11. PLKST. 11:25

Latvijas valsts svētku nedēļā NicePlace veica dāvinājumu Latviešu valodas aģentūrai – 900 kalendārus 2012. gadam „Latvijas dārgumi”. Kalendāri nosūtīti 28 pasaules augstākās izglītības iestādēm un institūtiem (Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Ukrainā, Somijā, Zviedrijā, Čehijā, Ungārijā, Austrijā, Vācijā, Francijā, ASV, Ķīnā), kur tiek īstenotas latviešu valodas apguves un pētniecības programmas, latviešu diasporas skolām un centriem visā pasaulē, kā arī vidusskolām Latvijā.

 

NicePlace priecājas, ka mūsu veidotās lietas ir ne tikai vizuāli pievilcīgas, bet tām ir arī izglītojoša un informatīva vērtība.  Mums ir svarīgi, laiikvienai lietai būtu pievienots stāsts. Tāpēc arī reproducētās lietas ir nevis vienkārši skaisti motīvi, bet tām ir arī izzinoša vērtība. Kalendārs ietilpst sērijā „Latvijas dārgumi”, kas nav tikai skaļš nosaukums, bet NicePlace pārliecība, ka kalendāra 12 lapās reproducētās lietas ir daļa no Latvijas kultūras un vēstures bagātībām.”

 

Kalendārā „Latvijas dārgumi” iekļauti latviešu tautas kultūrvēstures priekšmetu (dažādu novadu adījumi, rotaslietas, sadzīves priekšmeti u.c.) attēli, tāpēc tas būs arī lielisks mācību palīglīdzeklis latviešu valodas un literatūras, vēstures, kultūrvēstures un mākslas priekšmetu skolotājiem un katram Latvijas iedzīvotājam.

 

Latviešu valodas aģentūra (izveidota 2009. gadā) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Vairāk par Latviešu valodas aģentūru lasiet www.valoda.lv

 

 

  kalendars 2012