Logo

NicePlace jubilejas stāsts Nr.10
6. 06. PLKST. 13:08

2010. gada 9. septembrī LNVM „Dauderu” nodaļā Sarkandaugavā NicePlace iepazīstināja plašāku publiku ar nākamo sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM) tapušo suvenīru līnija – “Lielvārdes josta”, kas bija radīta īpaši etnogrāfes Ilzes Ziņģītes veidotajai izstādei „Patiesība par Lielvārdes jostu?”. Publikas vērtējumam NicePlace piedāvāja arī kalendāru 2011. gadam un arī Valsts svētku – Lāčplēša dienas un 18. novembra – gaidās izveidotās pastkartes.

Kalendārs ar mākslinieka Jāņa Krēsliņa darbiem – akvareļu un eļļas zīmējumiem, kuros redzami dažādu Latvijas novadu iedzīvotāji tradicionālajos apģērbos. Mākslinieka darbi papildināti ar tajos redzamajiem priekšmetiem no LNVM krājuma un paskaidrojumiem par tiem latviešu un angļu valodā. Kalendārs veidots ciešā sadarbībā ar LNVM speciālistiem un arī bagātina sēriju „Latvijas dārgumi”. „Patriotiskās sērijas” pastkartes aptvēra mākslinieka Anša Cīruļa zīmējumu reprodukcijas un brīvības cīņu fotogrāfijas no LNVM krātuves.

Taču 2010. gadā NicePlace kopā ar LNVM ne tikai strādāja, bet arī svinēja. Mums bija prieks un gods piedalīties muzeja organizētajā Muzeju nakts pasākumā 2010. gada 15. maijā, kur mēs bijām saistīti ar Muzeju nakts pastu − apmeklētāji varēja iegādāties pastkarti, no turpat esošās Latvijas Pasta minifiliāles to nosūtīt, apzīmogojot ar īpašo Muzeja nakts zīmogu. Pastkartes tiešām tika pirktas, cilvēki ar prieku izmantoja iespēju tās nosūtīt un jāsaka, ka visbiežāk bija dzirdama frāze: „Nosūtam manai/tavai mammai?” Absolūtais pastkaršu hīts bija 1936. gadā izdotās divdesmit latu baknotes reprodukcija. Ar to saistītās emocijas bija visdažādākās, bet pārsvarā cilvēki ar humoru atzīmēja faktu, ka divdesmit latus var iegādāties pa 30 santīmiem un momentāli radās versijas, kam tos nosūtīt. Piemēram, kādam, no kura esi aizņēmies naudu :) Otra pirktākā pastkarte bija 1572. gada Rīgas panorāmas gravīras reprodukcija. No ar muzeju nesaistītajiem NicePlace ražojumiem cilvēki visvairāk iegādājās arī Rīgas panorāmu uz pārstrādātā papīra, sauktu par „Rīga naktī”, kura jau ir piedzīvojusi atkārtotu tirāžu, un šajā pastkaršu sērijā jaunpienākušās − „Latvijas pilsētas” un „Mazo vārdnīcu”.

Patiesi brīnišķīga diena NicePlace bija 2010. gada 11. novembris . Tik daudz saviļņojošu brīžu, neviltotu emociju un spēku vienotībā izjutuši nebijām sen. Protams, liela nozīme bija tam, ka atradāmies svētku epicentrā Rīgas pilī. Muzejā un jo īpaši pēcāk pils pagalmā cilvēki plūda, klausījās karavīru dziesmas, dzēra karalauka virtuvē gatavotu tēju, rakstīja apsveikuma pastkartes saviem radiem un draugiem, ugunskura un sveču gaismā pieminot Rīgas atbrīvošanu.

Pilī bijām sastopami visas dienas garumā, piedāvājot muzeja apmeklētājiem iegādāties un arī nosūtīt pa pastu tieši Lāčplēša dienai un valsts dibināšanas gadadienai veltītās pastkartes, kuras tapušas sadarbībā ar LNVM, kā arī citas novembra piemiņas un svinamajai dienām veltītas lietas.

Kā īpašs NicePlace veltījums Brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņai, pateicoties kuriem Latvija spēja nosargāt savu nesen iegūto neatkarību, bija Cēsu pilsētas un novada bērnu zīmējumu izstāde „Mana Latvija”. Zīmējumi tapa trīs dienas ilgušajās zīmēšanas darbnīcās-konkursā, kuras NicePlace organizēja kopā ar Cēsu pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un LNVM. Iespaidojoties no vēstures speciālistu stāstījuma katras nodarbības sākumā, bērnu darbos galvenokārt atspoguļoti šie Latvijas valsts tapšanā un nosargāšanā tik svarīgie notikumi.