Logo

NicePlace direktors Valts Ernštreits saņem Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministrijas Valodu balvu
23. 04. PLKST. 20:40

Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministrijas Valodu balva šogad pasniegta Valtam Ernštreitam par igauņu–latviešu vārdnīcas sagatavošanu un ieguldījumu igauņu un lībiešu valodu pētniecībā.

Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs atzīmēja, ka 2015. gadā izdotā fundamentālā Igauņu–latviešu vārdnīca palīdzēs ne tikai abu valstu augstskolu studentiem, nākamajiem tulkotājiem, skolotājiem un valodu pētniekiem, bet arī plašākam interesentu lokam ar abu valodu starpniecību atvērt jaunu lappusi Latvijas un Igaunijas tautu kultūru un valodas iepazīšanā. Pasākuma laikā ministri pauda pateicību visiem šī gada balvas nominantiem – Maimai Grīnbergai, Guntaram Godiņam un Kertu Kibermanei (Kerttu Kibbermann) par viņu ieguldījumu latviešu un igauņu valodu un literatūras popularizēšanā. Balvas pasniegšanas ceremonijā piedalījās arī Igaunijas prezidenta kundze Ieva Ilvesa, kura arī Igaunijas prezidenta vārdā pauda pateicību balvas laureātam par veikto darbu, kā arī aicināja turpināt šo balvas tradīciju.

Savukārt Valts Ernštreits savā pateicības runā vēlreiz uzsvēra visbiežāk neredzamās frontes – tulku un tulkotāju – nozīmīgumu un teica paldies ne tikvien par to, ka ir saņēmis balvu, bet par to, ka tāda balva vispār ir.

Valodu balvas mērķis ir sekmēt abu valstu divpusējo sadarbību, veicinot latviešu un igauņu valodas apguvi, latviešu–igauņu un igauņu–latviešu tulkotāju aktivitāti, kā arī profesionalitāti daiļliteratūras, politisko, zinātnisko un citu tekstu tulkošanā. Valodu balva veicina latviešu un igauņu valodu pētnieku, kā arī valodas skolotāju ieguldījumu latviešu valodas popularizēšanā Igaunijā un igauņu valodas popularizēšanā Latvijā.

Sākotnēji abu Ārlietu ministriju balva tika iedibināta kā Latviešu–igauņu un igauņu–latviešu Tulkotāju balva. 2015. gada 3. jūlijā ārlietu ministra Rinkēviča vizītes laikā Tallinā abu valstu ārlietu ministri nāca klajā ar kopīgu paziņojumu par Tulkotāju balvas nosaukuma un ietvara maiņu, kā arī nominantu loka paplašināšanu. Saskaņā ar jauno nolikumu Valodu balvai var pieteikt tulkotājus, latviešu valodas skolotājus Igaunijā un igauņu valodas skolotājus Latvijā, kā arī latviešu un igauņu valodu pētniekus par to ieguldījumu valodas popularizēšanā.

Saskaņā ar Valodu balvas konkursa nolikumu balvas pasniegšanu katru gadu pārmaiņus rīko Latvija un Igaunija. Šogad abu Ārlietu ministriju balva pasniegta jau septīto reizi. Iepriekš to saņēmuši Maima Grīnberga, Guntars Godiņš, Kalevs Kalkuns (Kalev Kalkun) un Marguss Konnula (Margus Konnula), kas plašāk zināms ar literāro pseidonīmu Contra.

Foto: www.mfa.gov.lv