Logo

NicePlace. Latvija

Mēs patiešām mīlam Latviju, lai gan mums nav augstu un sniegotu kalnu vai tūkstošgadīgu drupu. Taču mums Latvija patīk tieši tāda. Un mēs vēlamies, lai tā patiktu arī jums.

Latvijā vienkop savijušās dažādas kultūras, tautas, reliģijas un tradīcijas. Vēstures gaitā Latviju pārstaigājuši gandrīz visu Eiropas valstu karapulki, sākot no ungāriem un beidzot ar frančiem un tuvākajiem kaimiņiem – zviedriem, poļiem, krieviem un igauņiem. It visur Latvijā atrodamas dažādu kultūru un laikmetu pēdas. Latviešu valodā saklausāms senās lībiešu valodas skanējums, katoliskajā Latgalē joprojām dzirdama latgaļu valoda. Latvijas pilsētās redzami vācu augstmaņu un krievu tirgotāju celtie nami, un Latvijas kapos līdzās guldīti katoļi un pareizticīgie, vecticībnieki un luterāņi.

Šis pilnīgi dažādo lietu un parādību kopums ir tas, kas raksturo Latviju – latvieši, latgaļi, lībieši, ebreji, krievi un čigāni, vācieši, poļi un baltkrievi; katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, luterāņi, budisti un musulmaņi; smilšakmens klintis un dolomīta atsegumi; nebeidzami smilšu liedagi un meldriem aizauguši ūdensputnu ezeri; plaši lauki un bezgalīgi meži; savvaļas zirgi un Latvijas brūno govju ganāmpulki; lielas pilsētas un mazas viensētas; hokejs, basketbols un kērlings; gaiļi baznīcu smailēs un krucifiski ceļu krustojumos.

Tieši tāpēc NicePlace savos veidotajos suvenīros vēlas parādīt Latviju tādu, kāda tā šķiet mums pašiem – ar tās dažādo dabu, dažādajiem un sirsnīgajiem cilvēkiem, dažādajām lietām un daudzām interesantām, skaistām un jaukām vietām.