Logo

Trilium/Trillium

Bilingvāls dzejas krājums lībiešu un angļu valodā “Trilium/Trillium”. Trīs lībiešu valodā rakstošo dzejnieku – Baibas Dambergas, Valta Ernštreita  un Ķempju Kārļa – kopkrājums ir pirmais lībiešu modernās dzejas izdevums. Tas simboliski iezīmē lībiešu grāmatniecības attīstību. Pirmā grāmatā lībiešu valodā iznāca 1863. gadā Londonā, un tagad, pēc 155 gadiem, lībiešu valodā rakstīta grāmata pirmo reizi iznāk angļu valodā.

Krājuma sastādītājs un pēcvārda autors: Valts Ernštreits
Atdzejotāji: Uldis Balodis un Rayn van Winkle
Lībiešu valodas redaktors: Valts Ernštreits
Angļu valodas redaktors: Uldis Balodis
Dizains: Zane Ernštreite

Valoda: lībiešu/angļu
Izdevēji: Lībiešu draugu biedrība un Līvõ Kultūr sidām
104 lpp. / 140x170 mm / 165 g
ISBN: 978-9949-88-230-4

7.90 €   
Pašlaik nav pieejams