Logo

Baiba Damberga "Es un cit Es"

“Es un cit Es” – tādu nosaukumu Baiba Damberga devusi savam pirmajam dzejoļu krājumam, kurā apkopoti vairāku gadu garumā tapušie dzejoļi latviešu, lībiešu un tāmnieku valodā. Grāmatā ietverti arī vairāki darbi no bilingvālā (lībiešu un angļu valodā) kopkrājuma (B. Damberga, V. Ernštreits, Ķempju Kārlis) “Trilium”, kas 2019. gadā saņēma LALIGABA speciālo balvu.

Redaktore: Gundega Blumberga
Lībiešu valodas konsultants: Valts Ernštreits
Lībiešu valodas korektore: Renāte Blumberga
Māksliniece: Baiba Damberga
Makets: Viesturs Ozoliņš

Valoda: lībiešu/latviešu/tāmnieku izloksne
Izdevēji: Līvõ Kultūr sidām
104 lpp. / 140x165 mm / 230 g
ISBN: 978-9934-88-893-9

Krājuma izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, LR Kultūras ministrija.

7.00 €   
Pašlaik nav pieejams