Logo

Trilium/Trillium. 2.0

Trīsvalodīgs dzejas krājums lībiešu, igauņu un latviešu valodā ir trīs lībiešu valodā rakstošo dzejnieku – Baibas Dambergas, Valta Ernštreita  un Ķempju Kārļa – kopkrājums.

Sastādītājs un pēcvārda autors: Valts Ernštreits
Atdzejotāji: Valts Ernštreits, Baiba Damberga, Karl Pajusalu
Redaktors: Valts Ernštreits, Gunta Kļava, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk
Dizains: Zane Ernštreite

Valoda: lībiešu/igauņu/latviešu
Izdevēji: Līvõd sõbrād seļtš (Lībiešu draugu biedrība)
120 lpp. / 155x185 mm / 300 g
ISBN: 978-9916-4-0312-9

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis platforma "Latvian literature', Eesti Kultuurkapital un Valsts kultūrkapitāla fonds.

9.90 €   
Pašlaik nav pieejams